Kontaktní formulář Finanční správy

Zbývající počet znaků: 1000

* Takto označená pole jsou povinná.

  • Upozornění

  • Tato e-mailová adresa neslouží pro zodpovídání metodických dotazů, ani neslouží pro podání, která směřují do konkrétních řízení podle obecně závazných právních předpisů (např. dle daňového řádu, dle správního řádu apod.). Na tato podání nebude reflektováno.

    Podání do konkrétních řízení lze učinit u příslušného orgánu Finanční správy písemně (poštou nebo osobně na podatelně), ústně do protokolu – viz kontakty, e-mailem na e-mailovou adresu příslušného orgánu finanční správy za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno zákonným způsobem, a dále datovou zprávou prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo přes datovou schránku.

  • Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.